Save Energy AB Save Energy AB
... ...

 

 

 Varmt & Skönt AB Störst i Sverige?


Varmt & Skönt AB har specialiserat sig på installationer av luft/luftvärmepumpar. Idag är vi Sveriges största oberoende installationsbolag av luft/luftvärmepumpar.

Vi samarbetar med de flesta större försäljningsställen av luftvärmepumpar som Vattenfall, Bauhaus, K-Rauta och Elgiganten, samt en stor mängd fristående butiker och försäljningsbolag. De flesta större     tillverkare/distributörer av luft/luftvärmepumpar överlåter service och garantiärenden till Varmt & Skönt. Du som privatperson kan nyttja våra tjänster för service eller rengöring av din luft/luftvärmepump, boka direkt från vår hemsida.

Varmt & Skönt AB utför även ventilationsrengöring

För dig som missat att ventilationen behöver rengöras var 3:e år kan snabbt beställa en kanalrengöring från oss.

Vi reparerar och utför även nyinstallation av frånluftsventilation till privatpersoner i villa och radhus.

SAFETYALARM - Svenska Folklarmet

Varmt & Skönt säljer och marknadsför även larm, ni kan läsa mer på vår larm sida: www.safetyalarm.se


 

 Vad är en Luft/luftvärmepump (LLVP)?

Luft/luftvärmepumpar, även kallad komfortvärmepump, är ett komplement till din befintliga uppvärmning. Besparingen varierar från hushåll till hushåll beroende på vad du har för uppvärmningssystem i övrigt. Man uppskattar besparingen till mellan 25 till 60 % av uppvärmningskostnaden. Luftvärmepumpen kommer att täcka cirka 90 % av värmebehovet, därefter bör befintlig värme kopplas in. Luft/luftvärmepumparna har utvecklats en hel del de senaste åren och ger numera värmetillskott även vid så låga ute temperaturer som –18 °C, men då täcker värmepumpen endast en mindre del av husets värmebehov, därför ska ditt nuvarande värmesystem vara kvar.

 En LLVP består av en utomhusdel och en inomhusdel. Utomhusluften kyls ner i utomhusdelen (kompressorn) och värmen förs över till huset via ett köldmedium i isolerade kopparrör. Inomhusluften värms upp genom att den cirkulerar genom inomhusdelen. Luften som inomhusdelen omsätter renas kontinuerligt eftersom inomhusdelen innehåller ett eller flera filter.

Innan du skaffar en LLVP är det viktigt att du ser till att husets befintliga värmesystem är rätt injusterat och att termostaterna fungerar bra. På så sätt blir besparingen högre eftersom värmen tas bättre tillvara. För att göra det enkelt kan termostaterna sättas 5 grader under önskad inomhustemperatur. Det befintliga värmesystemet ska slå på först när värmepumpen inte klarar att hålla inomhustemperaturen.

Värmefaktorn (COP) är ett mått på värmepumpens verkningsgrad. (Förkortningen COP står för Coefficient of Performance.) Ju högre värmefaktor desto bättre. Den visar hur mycket värmepumpen ger i förhållande till den energi den förbrukar för sin drift. Värmefaktorn är lägre när det är kallt ute.

Till vem

Luft/luftvärmepump är ett bra alternativ för hushåll som vill ha ett komplement till direktverkande el och som inte har en alltför stor energiförbrukning.

En luft/luftvärmepump passar också bäst för hus med öppen planlösning eftersom tanken är att värmen ska kunna flytta sig till olika delar av huset genom luften. I större hus rekommenderas det att installera två värmepumpar eller två inomhusdelar.

Om placering

LLVP ger bästa effekten vid öppna ytor. Placeras inomhusdelen i trånga utrymmen eller i hus med sämre planlösning kan besparingen bli lägre eller helt utebli.

Varm luft stiger, tänk på det innan du bestämmer placering på innedelen, om du installerar på övervåningen kommer ingen värme till bottenvåningen och tvärtom om du vill ha luftkonditionering. LLVP fungerar lika bra i 1-plan som 1,5 eller 2-plans hus, men golvyta och takhöjden kan vara avgörande.

Tänk på att kondensvatten från innedelen måste kunna rinna ur, dvs det behövs fall hela vägen ut.

Vid placering i källaren, tänk på att underkanten av innedelen ska sitta över marknivå för att kondensvatten ska kunna rinna ur, samt att fukten inte kommer in.

Ett spann på ca 10 cm ovanför innedelen rekommenderas för att förse innedelen med tillräckligt luftflöde men också för att underlätta rengöring, underhållning och eventuell service i framtiden.

Ljudet från fläkten kan upplevas som störande, tänk därför efter var du placerar den.

Utomhusdelen placeras minst 10 cm från yttervägg och ca 50 cm från marknivå, den kan inte placeras i förråd, husgrunder, uterum eller dylikt. Tänk på att det rinner väldigt mycket vatten från utomhusdelen, isen som bildas kan innebära halkrisk under vintertid.

Tänk på att Verkningsgraden av en LLVP är beroende av utomhustemperaturen, och prestandan blir bäst vid plusgrader, den kan sluta fungera när det blir riktig kallt, kontrollera temperaturgräns med din återförsäljare den brukar ligga vid -18 men det beror helt på märke och modell. Om du installerar flera LLVP kommer de att stödja varandra och prestandan förbättras, då kan de klara mindre temperaturer för att kompressorn inte behöver gå på max.

Varma dagar kan luft/luftvärmepumpen även kyla huset, men tänk på att elförbrukningen för kylning kan bli högre än den elbesparing som görs vintertid.

Luftvärmepumpen omsätter endast inomhusluften. Ett hus på 150 m² och 2,5 m takhöjd har 375 m³ luft, och enligt boverket ska hälften av den ventileras per timme, dvs. 188 m³. Bra ventilation hjälper luft/luftvärmepumpen att sprida värmen. 

Viktigt att fläkten på luft/luftvärmepumpen arbetar på hög effekt för att effektivt sprida värmen. Alla lägen där pumpen skall arbeta tyst innebär en försämring av värmespridningen. 

Övrigt

Pumpen kräver regelbunden rengöring.

Luft/luftvärmepumpen kan inte producera varmvatten

I vissa kommuner förekommer anmälningsplikt för att installera en luft/luftvärmepump. Detta på grund av bullernivån från utomhusenheten.

Begrepp "Area som önskas värma upp" innebär golvytan som du vill att den varma luften ska täcka. För enkelhets skull kan du ange boarea om du är osäker.