Save Energy AB Save Energy AB
... ...
Luftvärmepump Analys    
Total årlig energiförbrukning:0Kwh
luftvärmepump med värme effekt på (kW):0

BESPARING KALKYLER (kWh / år)

Total area att värma upp med luftvärmepumpm2
Totalt luft volym:0
Hushållsel:0kW
Tappvatten (om den går på el):0kW
Beräknad Energi för uppvärming:0kW
Möjligt besparing:0kW/år
0kr/år
% av energi som besparas:0 %
% av uppvärming energi som besparas:0 %