Save Energy AB Save Energy AB
... ...
   Hem

   energiprestanda

Ändra
FöreEfter
  Husets totala årliga energiförbrukning*0KwhKwh

 Så här ser din energiförbrukning ut idag
 
         Just nu ligger du under = -50%
   Så här kan det bli efter investeringen
      
 Så här kan det bli efter =
BESPARINGAR i kWh/år                   BESPARINGAR i kr/år                       
ÅtgärderVäljBesparingar CO2Välj åf
KwhKrKg
Att installera en luftvärmepump

Tilläggsisolera vindsbjälklag

Byta fönster med ISOLOCK

Byta fönster

Att sänka temperaturen med en grad

Den totala energiförbrukningen visar summan av elektricitet som har förbrukats och andra bränslen, men konverterade i kWh per år.

Hur ditt hus ligger till i relation till andra liknande bostäder visar den en negativ siffra betyder att din energiprestanda ligger under den statistik snittet för liknande bostäder.

Numerisk indikator på hur mycket energi byggnaden behöver för att klara sitt energibehov. Som liknande bostäder förstås dem som tillhör samma typ av hus, placering, byggnadsår och värmesystemet.

Väljer du en eller flera alternativ för att spara energi ser du en extra klocka som visar den möjliga energiprestandan.