Save Energy AB Save Energy AB
... ...
SaveEnergy Stockholm AB
Energideklaration

Save Energy AB utför energideklarationer i privata hus och små fastigheter.

 

Från och med 1 januari 2009 ska alla fastigheter som är till försäljning Energideklareras. En energideklaration visar energianvändningen för din fastighet och är ett verktyg för att se hur energiåtgången kan minskas. Värdet kan jämföras med likvärdiga byggnader i Sverige.

Vid försäljning av en villa eller vid nybyggnation  kommer såväl köpare som säljare att få nytta av en energideklaration genom att tydliggöra energianvändningen i huset och dess driftskostnader.

Om du bor i en bostadsrätt eller hyresrätt får du reda på hur mycket energi som behövs för uppvärmning, vilket påverkar din hyra. Samma gäller för dig som har ett företag och hyr en lokal.

Save Energy AB registrerar din energideklaration hos Boverket. För att utföra en energideklaration behöver energiexperten uppgifter om husets energianvändning under ett år. Kostnaderna finns angivna på elräkningar, olje, pellets eller fjärrvärme fakturor. Man behöver också arean av huset som värms upp till minst 10 grader. Även ritningar och radonmätningar är bra att ha tillgängliga.

 

Klicka här för att beställa!

Här hittar du relaterad information:

Boverket        SWEDAC       Ackrediteringsnr / ID      Angående husbesiktning