Save Energy AB Save Energy AB
... ...

Luftvatten Analys    
Total årlig energiförbrukning:0Kwh

BESPARING KALKYLER (kWh / år)

Total area att värma upp med luftvattenvärmepump:m2
Schablonavdrag för hushållsel662.5kW
Total energiförbrukning för uppvärming och tappvarmvatten:0kW
Varav energi för tappvatten:0kW
Total beräknad besparing (upp till) per år:0kW
Med utgångspunkt från era inlämnade förbrukningsuppgifter rekommenderar vi er paket:Luftvatten 6kW
Optimal effekt:0kW