Save Energy AB Save Energy AB
... ...

Så här fungerar det.

save energy
save energy
saveenergy
saveenergy
Har du höga energikostnader?
Möt Magnus. Han har höga energikostnader som han gärna vill sänka.
1 av 5
saveenergy
Registrera dina uppgifter på Saveenergy.se och du kommer att få förslag på hur du skall spara energi genom att investera i ny energibesparande utrustning.
2 av 5
saveenergy
Magnus har fått ett förslag om hur mycket energi han kan spara. Om han byter ut oekonomisk utrustning som kylskåp, isolering etc. får Magnus en bättre ekonomi.
3 av 5
saveenergy
Ett bra tillfälle att göra en bra affär.
Magnus får de offerter han behöver med fasta priser och kalkyler om hur mycket han kommer att tjäna.

Han väljer ut de bästa offerterna.
4 av 5
saveenergy
Nu startar el-besparingen
Alla nya energibesparande produkter är installerade. Magnus är glad och får plötsligt mera pengar över.
5 av 5
saveenergy
Alex butiksägaren vill ha flera kunder
Möt Alex, han äger en butik som säljer vitvaror och byggvaror. Han behöver nya försäljningskanaler och nya sätt att skaffa kunder. Han märker konkurrens av nätbaserade butiker och behöver kostnadseffektiva marknadsföringskanaler.
1 av 3
saveenergy
Alex lägger själv upp sina produkter i Save Energy med sina egna priser och villkor.
2 av 3
saveenergy
Med hjälp av databasen kan Alex välja ut de kunder han skall ägna tid åt.
3 av 3